Friday, January 22, 2021

Wirama inggih punika?

 

Wirama inggih punika? :

Wirama inggih punika vocal / intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sane mirengan  

0 comments:

Post a Comment