Friday, January 22, 2021

10+ Contoh Percakapan Bahasa Bali

Halo sobat gamesportid.com happy Study ! Kali ini kami akan memberikan Belajar Contoh Percakapan Bahasa Bali

MELAJAH KELOMPOK

Gede Agus sareng timpal nyane malajah kelompok wenten sareng 3 sane malajah kelompok


Nyoman Lingga   :  Om Swastyastu……!!!

Gede Agus           :  Om Swastyastu.!! Oo Nyoman, mai dini laku.

Nyoman Lingga   :  Ampura tiang wau. Om swastyastu Putu Adi.

Putu Adi               :  Om Swastyastu...

Gede Agus           :  Tiang marasa seneng timpal-timpal suba nyak teka mai,sawireh masan ujan . Biasane masan ujan kene anake ngekoh kija-kija.

Putu Adi               :  Yen tiang tusing je keto... Lamun masan malajah,tiang pasti teka... Sawireh malajah ento penting,ten dados matunda-tunda,kenten nyen Gede Agus.

Nyoman Lingga   :  Yakti sekadi raos Putu Adi,...Iraga dados sisya patut jemet malajah, nenten je lali teken geginan antuk malajah.

Gede Agus           :  Nggih tiang setuju,iraga dadi sisya lan generasi muda patut jemet malajah...Nah jani lan-lan malajah malu,apang tusing ngelantur.

Putu Adi               :  Napi plajahin malunan timpal-timpal...?

Nyoman Lingga   :  Sane plajahin malunan indik paplajahan sosiologi.

Putu Adi               :  Tiang nenten uning teken arti sosiologi ne punika..? Punapi nike artine..?

Gede Agus           :  Sosoiologi punika ilmu sane mlajahin tentang sosial utawi kemasyarakatan,kebudayaan lan sane tiosan sane berhubungan antuk sosial.

Putu Adi               :  Indik kebudayaan nike napi artinyane..?

Nyoman Lingga   :  Kebudayaan nika paridikan kebiasaan raga hidup di Bali..Conto , Iraga hidup di bali kebudayaan raga wenten tari-tarian,gamelan,lan sane tiosan.Ring soang-soang negara ngelah kebudayaan,sampun ngerti Putu Adi..???

Putu Adi               :  Oo keto...!!


Tusing marasa galahe majalan sagetang dinane sampun wengi.


Gede Agus           :  Inggih lamun keto lanturan malih malajah, napi lamun puniki gen malajah..? sawireh dinane sampun wengi…

Nyoman Lingga   :  Inggih tiang mangkin budal.. Tiang dumunan.

Putu Adi               :  Tiang malih mangkin budal…


Sami mulihnyane santukan sampun wengi.

0 comments:

Post a Comment