Friday, January 22, 2021

10+ Contoh Orti Bali Lengkap

Halo sobat gamesportid.com happy Study ! Kali ini kami akan memberikan Belajar 10+ Contoh Orti Bali Lengkap
TRADISI “DESA SELAT “ PINAKA CIHNA NGAJEGANG BALI

Wénten makudang-kudang seni budaya miwah tradisi sané tawah, sakadi sané wénten ring Kabupatén Buleleng. Sinalih tunggil seni tradisi sané sampun sering kamargiang ring Bali minakadi tradisi Mayah Panempuh utawi katah kasambat tradisi mayah utang tekening Ida Bhatara-Bhatari sané kalaksanayang nyabran sasih kalima ring Desa Selat, Buleleng. Tradisi Mayah Panempuh Punika kamargiang pinaka upacara persembahan majeng para leluhur miwah Déwa Indra sané kapercaya pinaka Déwa Persembahan. Tradisi punika kalaksanayang olih sang sane sampun nganten ke luar desa selat. Nanging kawéntenané punika nénten kantos ngamedalang biyuta ring soang-soang krama. Sesampuné wusan ngemargiang bakti ring pura desa, Tradisi mayah panempuh puniki anggen para reramane mangdane nenten keni byuta utawi musibah, Jero Gde Madu dados penglisir ring pakraman desa selat maosang yening sang sane nyuang ke desa selat patutnyane naur panempuh nike sampun wenten uli zaman dodol, yening nenten naur mayah panempuh sang alakirabi sane nyuang ke desa selat jagi kekenain byuta minakadi idupnyane sengsara, nenten madue pianak, sakit-sakitan lan sane lian. Raosnyane
Ring wewidangan Desa selat, wenten pura dalem sane ngeluanin pura desa, ring sejarah sane kauningin imalu sane kapertama wenten ring desa selat wantah pura dalem, pura dalem puniki unik pisan napi mawinan sekadi punika? pura dalem biasane magenah ring setra nanging ring desa selat nenten magenah drike. raos para penglisir desa selat dumun pura dalem yening genahang ring setra, para pakraman desa selat keni gering minakadi grubug ( padem) nike mawinan pura dalem nenten magenah ring luanan pura desa. Pura desa magenah ring ungkur pura dalem, para pkraman desa selat ngaturang bakti pinanggal 7 warespati keni purnama kalmia. Ring Desa selat wenten akeh benda-benda peninggalan dunia lan wenten padi mebuah tipat, kapas mabuah kamben.
Lianan punika, kantun ring wewidangan Desa Selat, taler wénten tradisi sané kawastanin tradisi Siat Tipat sane pateh ring desa Badung (Desa Kapal). Siat Tipat pinaka tradisi sané kamargiang olih krama Desa selat ri kala sasih kalima. Suksmaning pamargi tradisi puniki, pinaka simbol asal muasal kauripan manusané ring marcepada. Tipat kapercaya pinaka lambang purusa, tur bantal pinaka lambang pradana. Siat Tipat taler matetujon pinaka jalaran ngaturang suksmaning manah olih krama majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk waranugraha sané kapaica marupa panén sané melimpah. Prosési puniki kariinin antuk pamuspan sané kamargiang olih para krama ring Désa Selat tur nganggé sesaji sané katurang marupa tipat tur bantal. Wus punika, sesampuné kaicén arahan olih Ida Jero Mangku raris krama sané sampun kaepah dados kalih kelompok raris saling entungin tipat lan bantal.

Lianan punika, kasujatiané kantun makéh malih tradisi-tradisi sané wénten tun kantun kamargiang olih kramané ring Desa Selat. Yéning selehin malih, sakatah tradisiné punika sujatiné ngamuatang nilai tur tetujon sané dahat mautama ring sajeroning pamarginé. Mawit saking sarana kantos pamarginé madué smerti sané dahat mautama ngastiti ring kasukerthan jagat. Kawéntenane pamargin tradisiné punika taler pinaka cihna krama Baliné sané kantun pageh ngamargiang tradisi tetamian leluhur kantos mangkin. Kawéntenané punika gumanti taler ngawetuang dampak positif majeng i krama indik pelestarian budaya miwah daya tarik pariwisata. Makudang-kudang tradisi punika sapatutnyané mangda tetep kalaksanayang tur kadasarin antuk nilai-nilai sané dahat mautama sumangdané pamargin sakatah tradisi ring Bali prasida ngawinang krama Baliné satata rahayu tur ajeg.

0 comments:

Post a Comment